MOD BODRUM İLKOKULU

İlkokul öğretmeni
ANADİLİ GİBİ YABANCI DİL EĞİTİMİ

MOD Kolejinde Yabancı Diller Programında öğrencilerimizin dünya insanı olmaları objektif bakabilmeleri geniş vizyonlu olmalarını sağlayacak dileri ve kültürlerini öğrenmeleri amaçlanır.
MOD Kolejinin  yabancı dilleri İngilizce ve Rusça ’dır. Bu diller yaşatılarak öğrencilerimize kazandırılır. Yoğun ders saatleri dışındaki etkinlik saatlerinde yabancı diller desteklenir. Yabancı dil öğreniminde ilk hedef öğrencinin o dili sevmesi ve ilgi duyması, merak etmesidir. Bu amaçla oyun temelli bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Oyunlar ve şarkılarla, eğlenceli etkinliklerle yabancı dil sevdirilir. Kulak dolgunluğu oluşturularak duyduğunu tanıma ve taklit ederek sözlü ifadeye adım atılır.

 

MOD BODRUM İLKOKULU

MOD İlkokulu çocukların bireysel ilgiye birebir zamana ve önemsenmeye ihtiyacı olduğu dönemde kaybolmadığı önemsendiği bir ortam oluşturdu.Okulumuzda çocukların kişi olarak çok iyi tanınma şansı ve fırsatı vardır.Kişisel ilişkiler; sosyal ilişkiler çok daha güvenli bir ortamda denenerek yaşanır.
Çocukların her birinin farklı olabilecek ihtiyaçlarının neler olduğunun farkına varılabilir ve bu ihtiyaçların çok daha kısa zamanda; çok daha etkin giderilmesini sağlanır.Her bir öğrencinin kendini göstermesi ve öğretmenlerin ilgisinden yararlanması için daha çok fırsat sunar ve performansını yükseltir. Ayrıca kişisel ilgi daha iyi öğrenci başarısını beraberinde getirir; derslere ilgisini arttırır.

EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

MOD  İlkokulu; Türkçe’yi doğru ve düzgün kullanan, İngilizce ve Rusça dillerine hakim, öğrenmeyi, araştırmayı ve sorgulamayı seven, bilgiye ulaşabilen ve bildiklerini kullanabilen, problemlere çözüm üreten öğrenciler yetiştirir. Özel MOD  İlkokulunun hedefi; kendine güvenen, sosyal ve duygusal yönleri gelişmiş, ulusal ve evrensel değerleri özümseyen mezunlar vermektir. Özel MOD Bodrum İlkokulu bu hedefe, öğrencilerinin çok yönlü gelişimini bireysel olarak izleyip destekleyerek ulaşır.