DEĞERLERİMİZ

 • Her çocuk değerlidir ve tektir.
 • Öğrencilerimiz öğrenmeyi ve okullarını sever.
 • Her öğrencinin farklı öğrenme stili olduğu bilinir, dersler bu farklı stillere hitap edecek biçimde zengin aktivitelerle hazırlanır.
 • Mod Okullarında çocukların tüm zeka alanlarına hitap edilir, çok yönlü gelişmeleri sağlanır.
 • Özgüven ve sorumluluk duygusu temel kazanımdır.
 • Çocukların kendi akranları içinde bağımsız düşünmesi, barışçıl bir yaşam anlayışını öğrenmesi için grup etkinlikleri temel bir araçtır.
 • Çocuklar ders içinde aktiftir, öğretmenlerimiz yol gösteren rehberlerdir.
 • Velilerimiz ile şeffaf bir iletişim ve işbirliği esastır.
 • Çocuklar bilgiye ezberleyerek değil, merak ederek , araştırarak, uygulayarak ulaşırlar.
 • Çocuklarım seçim yapma, karar verme, eleştirel düşünme, değerlendirme becerileri gelişir.
 • Çocuklarımız akademik donanımlarına ek olarak doğruyu yanlıştan ayırabilen, çevrelerindeki gelişmelere duyarlı, barışçıl yaşam anlayışına sahip bireyler olarak yetişirler.
Comments are closed.