MOD Kolejinde Yabancı Diller Programında öğrencilerimizin dünya insanı olmaları objektif bakabilmeleri geniş vizyonlu olmalarını sağlayacak dileri ve kültürlerini öğrenmeleri amaçlanır.
MOD Kolejinin  yabancı dilleri İngilizce ve Rusça ’dır. Bu diller yaşatılarak öğrencilerimize kazandırılır. Yoğun ders saatleri dışındaki etkinlik saatlerinde yabancı diller desteklenir. Yabancı dil öğreniminde ilk hedef öğrencinin o dili sevmesi ve ilgi duyması, merak etmesidir. Bu amaçla oyun temelli bir eğitim yaklaşımı benimsenir. Oyunlar ve şarkılarla, eğlenceli etkinliklerle yabancı dil sevdirilir. Kulak dolgunluğu oluşturularak duyduğunu tanıma ve taklit ederek sözlü ifadeye adım atılır.